14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Registreringsafgiftsloven § 29a

Lov om registreringsafgift af motorkøretøjer m.v. paragraf 29a

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af registreringsafgiftsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1194 af 02. June 2021. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§29a En varebil, der er afgiftsberigtiget med 30 pct. ud over det afgiftsfrie beløb, afgiftsberigtiges med 95 pct. ud over det afgiftsfrie beløb, hvis bilen omregistreres i Køretøjsregisteret fra en tilladt totalvægt på over 2 t til en tilladt totalvægt på 2 t eller mindre. I øvrigt finder § 5 anvendelse på afgiftsberigtigelsen, jf. dog § 29 b.

•••

Stk. 2 Den del af bilens værdi, der er registreringsafgift fra den tidligere afgiftsberigtigelse opgjort efter reglerne for brugte køretøjer i § 5 på grundlag af køretøjets afgiftspligtige værdi før nedvejningen, modregnes ved opgørelsen af den nye registreringsafgift.

•••

Stk. 3 På samme måde som nævnt i stk. 1 og 2 afgiftsberigtiges en varebil, hvoraf der skal betales afgift efter § 20 a, stk. 1, i vægtafgiftsloven, hvis bilen omregistreres til en anden tilladt totalvægt. Dette gælder dog ikke, hvis bilen omregistreres til en tilladt totalvægt på over 2 t, idet en sådan omregistrering kan ske, uden at bilen afgiftsberigtiges på ny.

•••
profile photo
Profilside