14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Registreringsafgiftsloven § 29b

Lov om registreringsafgift af motorkøretøjer m.v. paragraf 29b

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af registreringsafgiftsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1194 af 02. June 2021. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§29b En varebil, der er afgiftsberigtiget efter § 29 eller § 29 a, afgiftsberigtiges efter § 4, hvis bilen ophører med utvivlsomt at være konstrueret og indrettet til godstransport eller have en tilladt totalvægt på ikke over 4 t. Afgiften nedsættes dog efter reglerne for brugte varebiler i § 5 med 95 pct., respektive 50 pct., af den del af varebilens afgiftspligtige værdi før ombygningen, der overstiger 16.900 kr. (2010-niveau). Beløbet reguleres efter personskattelovens § 20.

•••
profile photo
Profilside