14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Rejsegarantifondsloven § 9b

Lov om en rejsegarantifond paragraf 9b

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af rejsegarantifondsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1023 af 03. July 2018. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

I den seneste lovbekendtgørelse (LBK nr 1023 af 03/07 2018) på retsinformation er nogle mindre fejl i ordlyden af §5a, §6, stk. 2 og §9b, jf. §1, nr. 8, 13 og 19 i LOV nr 531 af 29/04/2015.

§9b Udbydere af flytransport, jf. § 3, stk. 5, vil blive opkrævet et bidrag på 2 kr. pr. afrejsende fra en dansk lufthavn til en udenlandsk eller en indenlandsk destination. De indkomne bidrag vil indgå i flyrejsefondskassen under Rejsegarantifonden til dækning af ydelser omfattet af stk. 5 og § 5 a.

•••

Stk. 2 Flyrejsefondskassen er fuldt opbygget, når fondskassen har opnået en størrelse af 100 mio. kr. Bidragsopkrævningen vil herefter blive sat i bero, jf. dog stk. 3 og 4.

•••

Stk. 3 Såfremt flyrejsefondskassen efter at have opnået en størrelse af 100 mio. kr. på grund af konkurs hos udbydere af flytransport kommer under 75 mio. kr., vil bidraget, jf. stk. 1, blive genaktiveret, indtil fondskassen igen opnår en størrelse af 100 mio. kr. Bidragsopkrævningen vil herefter blive sat i bero.

•••

Stk. 4 Såfremt flyrejsefondskassen på grund af konkurs hos udbydere af flytransport kommer under 25 mio. kr., vil bidraget, jf. stk. 1, blive forøget til 4 kr., indtil fondskassen opnår en størrelse af 100 mio. kr. Bidragsopkrævningen vil herefter blive sat i bero.

•••

Stk. 5 Omkostninger til administration af ordningen for flykonkursdækning skal udelukkende afholdes af flyrejsefondskassen.

•••
profile photo
Profilside