14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Retsplejeloven § 124c

Lov om rettens pleje paragraf 124c

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af retsplejeloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1835 af 15. september 2021. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§124c Aktier eller anparter i et advokatselskab må, jf. dog § 124 f, kun ejes af

  • 1) advokater, der aktivt driver advokatvirksomhed i selskabet, dets moderselskab eller dets datterselskab,

  • 2) andre ansatte i selskabet eller

  • 3) et andet advokatselskab.

•••

Stk. 2 De personer, der er nævnt i stk. 1, nr. 2, må alene tilsammen eje under en tiendedel af aktierne eller anparterne i selskabet og må alene tilsammen have under en tiendedel af stemmerne i selskabet. Det er ikke tilladt i selskabets vedtægter eller ved aktionæroverenskomst at fastsætte bestemmelser, der begrænser selskabslovens bestemmelser om indløsning af aktier.

•••
profile photo
Profilside