14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Forarbejder til Retsplejeloven § 124c

Uddrag fra forarbejderne til retsplejeloven § 124c:

Som anført i bemærkningerne til nr. 1, foreslås den gældende bestemmelse i § 124, (stk. 1-10) – af lovtekniske grunde – opdelt i flere kortere selvstændige paragraffer (§§ 124-124 g).Den foreslåede bestemmelse i § 124 a er således delvist en videreførelse af den gældende bestemmelse i § 124, stk. 1, 4. pkt., hvorefter ...

Forarbejderne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 495,- pr. måned.