14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Retsplejeloven § 324

Lov om rettens pleje paragraf 324

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af retsplejeloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1835 af 15. September 2021. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§324 Justitsministeren kan af statskassen yde tilskud til retshjælpskontorer. Justitsministeren fastsætter regler om tilskuddets beregning og udbetaling. Bekendtgørelse om tilskud til retshjælpskontorer og advokatvagter Bekendtgørelse om revisionsinstruks for tilskud omfattet af retsplejelovens  § 323, stk. 7, og § 324

•••
profile photo
Profilside