14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Retsplejeloven § 698

Lov om rettens pleje paragraf 698

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af retsplejeloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1835 af 15. September 2021. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§698 Ved den ret, i hvis kreds sigtede bor eller, hvis han ikke har bolig i riget, ved forfølgningens begyndelse opholder sig, eller, hvis han ikke findes i riget, ved den ret, i hvis kreds han sidst havde bolig eller opholdt sig, kan forfølges:

  • 1) de under de danske domstoles påkendelse hørende forbrydelser, som begås uden for kongerigets grænser,

  • 2) lovovertrædelser, der ikke pådømmes under medvirken af nævninger eller domsmænd,

  • 3) andre forbrydelser, når der mangler sådanne oplysninger, som betinger anvendelse af § 696.

•••

Stk. 2 Danske i udlandet ansatte embedsmænd, der ikke er det pågældende lands domsmyndighed undergivne, og de til de danske gesandtskaber i fremmede stater hørende personer anses ved anvendelsen af ovenstående regel som havende bolig i København, for så vidt de ikke måtte have vedligeholdt bolig noget andet sted i riget. Det samme gælder om andre danske undersåtter, som ikke kan sagsøges i det land, hvor de har bopæl.

•••

Stk. 3 Justitsministeren bestemmer, ved hvilken ret forbrydelser, begåede uden for den danske stat af personer, der hverken har eller har haft ophold i Danmark, vil være at forfølge.

•••
profile photo
Profilside