14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Forarbejder til Retsplejeloven § 698

Uddrag fra forarbejderne til retsplejeloven § 698:

Adgangen til efter § 698, stk. 1, nr. 2, at anlægge en straffesag ved tiltaltes hjemting frem for ved gerningsstedets værneting, jf. § 696, er efter den gældende bestemmelse knyttet til, at politimesteren har påtalekompetencen. Denne bestemmelse foreslås afløst af et afgrænsningskriterium svarende til det i øvrigt foreslåede...

Forarbejderne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 495,- pr. måned.