14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Retsplejeloven § 846

Lov om rettens pleje paragraf 846

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af retsplejeloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1835 af 15. September 2021. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§846 Retten kan på et hvilket som helst tidspunkt inden hovedforhandlingen af egen drift eller efter anmodning ved kendelse beslutte at afvise sagen helt eller delvis, hvis et eller flere af sagens forhold

  • 1) på grund af fejl må afvises under hovedforhandlingen,

  • 2) ikke er undergivet offentlig påtale eller

  • 3) ikke er strafbart, eller hvis straf er udelukket ved forældelse eller anden lignende grund.

•••

Stk. 2 Inden retten træffer afgørelse efter stk. 1, skal anklagemyndigheden have lejlighed til at udtale sig. Hvis der er tale om en afhjælpelig mangel, skal anklagemyndigheden have lejlighed til at afhjælpe mangelen.

•••

Stk. 3 Finder retten, at sagen ikke skal behandles under medvirken af lægdommere, afsiger retten kendelse herom efter om fornødent at have givet anklagemyndigheden og forsvareren lejlighed til at udtale sig.

•••
profile photo
Profilside