14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Forarbejder til Retsplejeloven § 896

Uddrag fra forarbejderne til retsplejeloven § 896:

Den foreslåede ændring indebærer, at sager, hvor der er udstedt et bødeforelæg, og hvor der i bødeforelægget er givet meddelelse i overensstemmelse med den foreslåede bestemmelse i retsplejelovens § 896 a, jf. lovforslagets § 1, nr. 4, undtages fra hovedreglen om, at retten skal fastsætte tid og sted for en hovedforhandling, når anklagesk...

Forarbejderne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 495,- pr. måned.