14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Retsplejeloven § 897

Lov om rettens pleje paragraf 897

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af retsplejeloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1835 af 15. september 2021. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§897 Når der ikke under sagen er spørgsmål om højere straf end bøde, skal retten, medmindre omstændighederne taler imod det, behandle sagen, som om tiltalte har tilstået det forhold, som den pågældende er tiltalt for, hvis tiltalte

  • 1) udebliver fra hovedforhandlingen uden dokumenteret lovligt forfald,

  • 2) nægter at afgive forklaring eller

  • 3) har undladt at anmode om retsmøde, jf. § 896 a.

•••

Stk. 2 En dom efter stk. 1 kan udfærdiges ved en påtegning på anklageskriftet.

•••

Stk. 3 Hvis sagen behandles i en anden retskreds end den, som tiltalte bor eller opholder sig i, kan retten efter anmodning fra tiltalte, eller hvis tiltalte udebliver, bestemme, at tiltalte skal afhøres ved retten i den kreds, hvor tiltalte bor eller opholder sig.

•••

Stk. 4 Hvis der i en sag, hvor der ikke er spørgsmål om højere straf end bøde, for tiltalte møder en person, der har skriftlig fuldmagt fra tiltalte og er villig til at meddele de nødvendige oplysninger, kan retten modtage den mødtes forklaringer og erklæringer og lægge dem til grund for afgørelsen, som om de var afgivet af tiltalte selv.

•••

Stk. 5 Skal der afhøres vidner indkaldt af tiltalte i en sag, hvor hverken tiltalte eller en forsvarer er mødt, afhøres vidnerne af retten.

•••
profile photo
Profilside