14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Retsplejeloven § 899

Lov om rettens pleje paragraf 899

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af retsplejeloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1835 af 15. september 2021. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§899 En sag kan afgøres ved, at tiltalte i retten vedtager en nærmere bestemt bøde eller konfiskation af bestemte genstande eller et bestemt beløb, hvis

  • 1) lovovertrædelsen efter loven kan straffes med bøde eller medføre konfiskation,

  • 2) retten ikke finder grund til at betvivle tiltaltes skyld og

  • 3) anklageren giver samtykke.

•••

Stk. 2 Lovens fastsættelse af bødens størrelse er ikke bindende ved bødevedtagelse efter stk. 1.

•••

Stk. 3 Hvis tiltalte vedtager en bøde eller konfiskation efter stk. 1, tilføres retsbogen oplysninger herom. En vedtagelse har samme virkning som en dom med hensyn til fuldbyrdelse og gentagelsesvirkning.

•••
profile photo
Profilside