14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Retssikkerhedsloven (det sociale område) § 8

Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område paragraf 8

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af retssikkerhedsloven (det sociale område) og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1647 af 04. August 2021. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§8 Social- og ældreministeren kan fastsætte regler for behandling og opfølgning af sagerne, herunder særlige tidsfrister for visse typer sager, jf. dog stk. 2 og 3.

•••

Stk. 2 Social- og ældreministeren kan fastsætte regler for behandling og opfølgning af sager efter §§ 79, 79 a, 83-84, 86, 88, 90-94 a, 119-122, 151-151 c, § 161, stk. 2 og 3, og §§ 192 og 192 a i lov om social service, herunder særlige tidsfrister for visse typer af sager.

•••

Stk. 3 Beskæftigelsesministeren kan fastsætte regler for behandling og opfølgning af sager på beskæftigelsesområdet, herunder særlige tidsfrister for visse typer af sager. Bekendtgørelse om social pension (førtidspension, seniorpension og folkepension) Bekendtgørelse om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.

•••
profile photo
Profilside