14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Retssikkerhedsloven (det sociale område) § 83

Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område paragraf 83

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af retssikkerhedsloven (det sociale område) og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1647 af 04. August 2021. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§83 Kommunalbestyrelserne har pligt til inden for en af social- og ældreministeren fastsat frist at give Social- og Ældreministeriet oplysninger om beslutninger og forventninger vedrørende udviklingen på det sociale område, herunder om de mål, som de har sat for udviklingen, jf. dog stk. 2.

•••

Stk. 2 Kommunalbestyrelserne har pligt til inden for en af social- og ældreministeren fastsat frist at give Social- og Ældreministeriet oplysninger om beslutninger og forventninger vedrørende udviklingen i hjælpen efter §§ 79, 79 a, 83-84, 86, 88, 90-94 a, 119-122, 151-151 c, § 161, stk. 2 og 3, og §§ 192 og 192 a i lov om social service, herunder om de mål, som de har sat for udviklingen.

•••

Stk. 3 Kommunalbestyrelserne har pligt til at medvirke til temaplanlægning, i kommunepaneler samt til inden for en frist, der fastsættes af social- og ældreministeren, at skaffe uddybende oplysninger om udviklingen på særlige områder.

•••

Stk. 4 Kommunalbestyrelserne har pligt til at medvirke til temaplanlægning, i kommunepaneler samt til inden for en frist, der fastsættes af sundheds- og ældreministeren, at skaffe uddybende oplysninger om udviklingen på særlige områder.

•••
profile photo
Profilside