14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Retssikkerhedsloven (tvangsindgreb m.v.) § 1

Lov om retssikkerhed ved forvaltningens anvendelse af tvangsindgreb og oplysningspligter paragraf 1

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af retssikkerhedsloven (tvangsindgreb m.v.) og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1121 af 12. November 2019. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§1 Lovens kapitel 2 og 3 finder anvendelse ved tvangsindgreb, som foretages af den offentlige forvaltning uden for strafferetsplejen, og som består i

  • 1) husundersøgelse eller

  • 2) undersøgelse eller beslaglæggelse af breve og andre papirer.

•••

Stk. 2 Lovens kapitel 3 finder også anvendelse ved tvangsindgreb, som foretages af den offentlige forvaltning uden for strafferetsplejen, og som består i

  • 1) undersøgelse af andre lokaliteter,

  • 2) undersøgelse eller beslaglæggelse af andre genstande,

  • 3) brud på meddelelseshemmeligheden eller

  • 4) eftersyn eller anden undersøgelse af personer.

•••

Stk. 3 Lovens kapitel 4 finder anvendelse i tilfælde, hvor der i lovgivningen m.v. er fastsat pligt til at meddele oplysninger til den offentlige forvaltning.

•••

Stk. 4 Vedkommende minister kan efter forhandling med justitsministeren fastsætte regler om, at loven helt eller delvis skal gælde for nærmere angivne selskaber, institutioner, foreninger m.v., som ikke kan henregnes til den offentlige forvaltning, i det omfang de pågældende ved eller i henhold til lov har fået tillagt beføjelser til at anvende tvangsindgreb eller oplysningspligter som nævnt i stk. 1-3.

•••
profile photo
Profilside