14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Retssikkerhedsloven (tvangsindgreb m.v.) § 8

Lov om retssikkerhed ved forvaltningens anvendelse af tvangsindgreb og oplysningspligter paragraf 8

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af retssikkerhedsloven (tvangsindgreb m.v.) og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1121 af 12. November 2019. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§8 Hvis myndigheden under gennemførelsen af et tvangsindgreb finder, at den, som indgrebet er rettet imod, har tilsidesat regler i lovgivningen m.v., skal myndigheden udfærdige rapport om udførelsen af indgrebet. Rapporten skal snarest muligt udleveres til vedkommende.

•••

Stk. 2 I andre tilfælde end de i stk. 1 nævnte skal myndigheden udfærdige og udlevere en rapport om udførelsen af indgrebet, hvis en part fremsætter begæring om det. En begæring herom skal fremsættes over for myndigheden inden 14 dage efter, at tvangsindgrebet er gennemført. Myndigheden skal besvare begæringen snarest muligt. Er begæringen ikke besvaret inden 14 dage efter, at myndigheden har modtaget begæringen, skal myndigheden underrette parten om grunden hertil samt om, hvornår begæringen kan forventes besvaret.

•••
profile photo
Profilside