14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Rigsretsloven § 27

Lov om rigsretten paragraf 27

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af rigsretsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 641 af 17. september 1986. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§27 Foreløbige undersøgelseshandlinger foretages af vedkommende underretsdommer, jfr. retsplejelovens § 694.

•••

Stk. 2 Finder undersøgelsesretten, at det til opnåelse af undersøgelsens formål er påkrævet at foranstalte husundersøgelse, undersøgelse eller beslaglæggelse af breve eller andre papirer, kan den ved kendelse træffe bestemmelse derom.

•••

Stk. 3 Kære over undersøgelsesdommerens virksomhed sker til rigsretten.

•••
profile photo
Profilside