14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Scenekunstloven § 15c

Lov om scenekunst paragraf 15c

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af scenekunstloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 246 af 18. March 2020. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§15c Staten kan inden for en beløbsramme, der fastsættes på finansloven, yde tilskud til kvalitetsudviklingsprojekter på egnsteatre.

•••

Stk. 2 Tilskud efter stk. 1 fordeles af Statens Kunstfond.

•••

Stk. 3 Statens Kunstfond kan anvende dele af beløbsrammen efter stk. 1 til evaluering af egnsteatre.

•••

Stk. 4 Afgørelse om tilskud efter stk. 2 kan ikke indbringes for højere administrativ myndighed.

•••

Stk. 5 Kulturministeren fastsætter nærmere regler om tilskud til kvalitetsudviklingsprojekter på egnsteatre.

•••
profile photo
Profilside