14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Scenekunstloven § 16b

Lov om scenekunst paragraf 16b

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af scenekunstloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 246 af 18. March 2020. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§16b Statens tilskud til den enkelte kommunes små storbyteatre fastsættes under et i en 4-årig aftale mellem staten og kommunen. Tilskuddet kan ikke overstige kommunens samlede driftstilskud til disse teatre.

•••

Stk. 2 Tilskud til husleje kan kun udgøre indtil 15 pct. af det tilskudsberettigede kommunale driftstilskud til det enkelte lille storbyteater.

•••

Stk. 3 Statstilskuddet ydes kun, såfremt kommunen har indgået minimum 3-årige aftaler om driftstilskud med de enkelte teatre.

•••

Stk. 4 Kulturministeren fastsætter efter forhandling med Kommunernes Landsforening nærmere regler om ordningen for små storbyteatre.

•••

Stk. 5 Kulturministeren kan i forbindelse med kulturaftaler med kommuner m.v. fravige bestemmelserne i stk. 1-4 og i § 16 a.

•••
profile photo
Profilside