14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Scenekunstloven § 25

Lov om scenekunst paragraf 25

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af scenekunstloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 246 af 18. March 2020. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§25 Staten refunderer 50 procent af kommunernes udgifter ved køb af refusionsgodkendte forestillinger af børneteater og opsøgende teater.

•••

Stk. 2 Kulturministeren fastsætter efter forhandling med KL (Kommunernes Landsforening) nærmere regler for refusionsordningen, herunder regler for godkendelse af de forestillinger, der omfattes af ordningen.

•••

Stk. 3 Kulturministeren kan i forbindelse med indgåelse af kulturaftaler med kommuner m.v. fravige bestemmelserne i stk. 1 og 2.

•••
profile photo
Profilside