14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Schengenkonventionsloven § 3

Lov om Danmarks tiltrædelse af Schengenkonventionen paragraf 3

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af schengenkonventionsloven og bygger på lov nr. 418 af 10. June 1997. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§3 Polititjenestemænd fra et andet Schengenmedlemsland m.v., der udfører opgaver i Danmark efter konventionens artikel 40 og 41, har ret til at bære tjenestevåben efter konventionens regler.

•••

Stk. 2 Bestemmelserne i straffelovens kapitel 14 om forbrydelser mod den offentlige myndighed og kapitel 16 om forbrydelser i offentlig tjeneste eller hverv finder også anvendelse, når forholdet er begået mod eller af polititjenestemænd fra et andet Schengenmedlemsland m.v. under udførelse af opgaver i Danmark efter konventionens artikel 40 og 41.

•••

Stk. 3 Forvolder polititjenestemænd fra et andet Schengenmedlemsland m.v. under udførelse af opgaver i Danmark efter konventionens artikel 40 og 41 skader, som efter dansk ret medfører erstatningspligt, udbetales erstatning af justitsministeren.

•••

Stk. 4 Reglerne i stk. 1-3 gælder for de opgaver, som polititjenestemænd fra et andet Schengenmedlemsland udfører i Danmark efter konventionens artikel 40 som ændret ved den i § 1, stk. 3, nævnte rådsafgørelse.

•••
profile photo
Profilside