14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Forarbejder til Selskabsloven § 236

Uddrag fra forarbejderne til selskabsloven § 236:

Til § 236
Artikel 32 i fusionsdirektivet (3. selskabsdirektiv) forpligter medlemsstaterne til at træffe foranstaltninger til ændringer af lovgivningen i det omfang, det er nødvendigt for at efterkomme direktivets forskrifter.Ifølge forordet til direktivet tilsigter direktivet at samordne medlemsstaternes lovgivning for at sikre især aktionærer og kreditorer ...

Forarbejderne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 495,- pr. måned.