14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Selvstyreloven § 13

Lov om Grønlands Selvstyre paragraf 13

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af selvstyreloven og bygger på lov nr. 473 af 12. juni 2009. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§13 Regeringen underretter Naalakkersuisut forud for indledning af forhandlinger om folkeretlige aftaler, som har særlig betydning for Grønland. Efter begæring af Naalakkersuisut kan der indgås aftale med vedkommende minister, der fastlægger nærmere samarbejdsregler inden for rammerne af denne bestemmelse, herunder en nærmere fastlæggelse af kriterier for, hvornår aftaler skal anses for at have særlig betydning for Grønland.

•••

Stk. 2 I sager, der alene vedrører Grønland, kan regeringen bemyndige Naalakkersuisut til at føre forhandlingerne under medvirken af udenrigstjenesten.

•••

Stk. 3 Aftaler, hvor Danmark og Grønland i fællesskab har været inddraget i forhandlingerne, undertegnes af regeringen, i videst muligt omfang sammen med Naalakkersuisut.

•••

Stk. 4 Folkeretlige aftaler, som har særlig betydning for Grønland, skal inden indgåelse eller opsigelse forelægges Naalakkersuisut til udtalelse. Finder regeringen det nødvendigt at indgå aftalen uden Naalakkersuisuts tilslutning, sker dette i videst muligt omfang uden virkning for Grønland.

•••
profile photo
Profilside