14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Selvstyreloven § 8

Lov om Grønlands Selvstyre paragraf 8

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af selvstyreloven og bygger på lov nr. 473 af 12. June 2009. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§8 Tilfalder der Grønlands Selvstyre indtægter fra råstofaktiviteter i Grønland, jf. § 7, reduceres statens tilskud til selvstyret med et beløb, der svarer til halvdelen af de indtægter, som i det pågældende år ligger over 75 mio. kr.

•••

Stk. 2 Med virkning fra den 1. januar året efter lovens ikrafttræden reguleres det i stk. 1 nævnte beløb på 75 mio. kr. årligt i overensstemmelse med stigningen i det generelle pris- og lønindeks på finansloven det pågældende år.

•••

Stk. 3 Opgørelse efter stk. 1 sker i det efterfølgende år med henblik på afregning året efter.

•••
profile photo
Profilside