14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Seniorjobloven § 11

Lov om seniorjob paragraf 11

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af seniorjobloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1090 af 15. september 2015. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§11 Ansættelsen i seniorjob skal ophøre

•••

Stk. 2 Ophør af ansættelsen i seniorjob efter stk. 1, nr. 2 og 3, skal ske, når klagefristen for afgørelserne er udløbet, jf. dog § 12, stk. 2.

•••

Stk. 3 Ansatte i seniorjob kan afskediges efter almindelige ansættelsesretlige regler, hvis pågældende misligholder ansættelsesaftalen.

•••
profile photo
Profilside