14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Seniorjobloven § 12

Lov om seniorjob paragraf 12

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af seniorjobloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1090 af 15. september 2015. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§12 Kommunens afgørelser efter § 4, stk. 1, § 5, § 6, stk. 1, § 8, § 9, § 11, stk. 1, nr. 2 og 3, og § 15, stk. 5, kan indbringes for Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg, jf. § 59 a i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.

•••

Stk. 2 Kommunen må ikke træffe afgørelse om ophør af seniorjob, før der er truffet afgørelse i henholdsvis Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg og Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, i tilfælde, hvor den pågældende

  • 1) klager til Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg over, at det ordinære henviste arbejde ikke har været rimeligt, eller

  • 2) klager til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering efter reglerne i § 98 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. over afgørelsen om manglende indbetaling af medlems- eller efterlønsbidrag.

•••
profile photo
Profilside