14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Seniorjobloven § 15

Lov om seniorjob paragraf 15

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af seniorjobloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1090 af 15. September 2015. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§15 Kommunen får et årligt tilskud fra staten på 110.000 kr. (niveau 1. januar 2006) pr. helårsstilling i et seniorjob. Tilskuddet nedsættes forholdsmæssigt ved ansættelse, der varer mindre end et år, eller ved ansættelse på mindre end fuld tid.

•••

Stk. 2 Beløbet i stk. 1 reguleres en gang årligt den 1. januar med satsreguleringsprocenten efter lov om en satsreguleringsprocent.

•••

Stk. 3 Staten yder tilskud forskudsvis i forhold til antallet af ansatte i seniorjob.

•••

Stk. 4 Beskæftigelsesministeren fastsætter nærmere regler om udbetaling samt om administration, regnskab, revision, tilsyn m.v. for de i stk. 1 omhandlende tilskud og kan herunder bestemme, at administrationen og udbetalingen til kommunerne kan varetages af en anden offentlig myndighed.

•••

Stk. 5 Tilskuddet til kommunen efter stk. 1 må ikke være konkurrenceforvridende.

•••
profile photo
Profilside