14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Serviceloven § 184

Lov om social service paragraf 184

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af serviceloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1548 af 01. July 2021. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§184 For at fremme forsøgsvirksomhed og udvikling på det sociale område kan Social- og Ældreministeriet efter ansøgning fra en kommunalbestyrelse, et regionsråd eller et privat tilbud give godkendelse til, at lovens bestemmelser fraviges i forbindelse med et forsøg. Godkendelse gives for en afgrænset forsøgsperiode. Det er en betingelse for godkendelse, at forsøget evalueres.

•••

Stk. 2 Der kan ikke gives godkendelse efter stk. 1 til:

  • 1) Forsøg, som indebærer, at borgere stilles dårligere end efter loven.

  • 2) Forsøg om særlige dag- og klubtilbud til børn og unge med betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, jf. §§ 32 og 36, der medfører fravigelse af de almindelige regler om forældrenes egenbetaling.

  • 3) Forsøg, som medfører statslige merudgifter.

  • 4) Forsøg, som indebærer fravigelse af reglerne om tilsyn.

  • 5) Forsøg, som indebærer fravigelse af reglerne om klage.

•••

Stk. 3 Social- og ældreministeren offentliggør årligt en status for anvendelsen af forsøg på det sociale område.

•••
profile photo
Profilside