14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Serviceloven § 45

Lov om social service paragraf 45

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af serviceloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 170 af 24. January 2022. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§45 Kommunalbestyrelsen skal tilbyde 15 timers ledsagelse om måneden til børn og unge mellem 12 og 18 år, som ikke kan færdes alene på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Dette gælder dog ikke for børn og unge mellem 12 og 18 år, som har et døgnophold efter § 52, stk. 3, nr. 4, 5 og 7.

•••

Stk. 2 En person, som er berettiget til ledsagelse, jf. stk. 1, har ret til selv at udpege en person til at udføre opgaven. Kommunen skal godkende og ansætte den udpegede person.

•••

Stk. 3 Der kan normalt ikke ske ansættelse af personer med en meget nær tilknytning til den, der er berettiget til ledsagelse efter stk. 1.

•••

Stk. 4 Modtageren kan opspare timer inden for en periode på 6 måneder. Kommunalbestyrelsen skal fastsætte retningslinjer herfor.

•••

Stk. 5 Modtagerens udgifter til ledsagerens befordring og andre aktiviteter med tilknytning til ledsageordningen kan dækkes med et beløb på op til 948 kr. (2022-niveau) årligt. Beløbet ydes af kommunalbestyrelsen efter anmodning fra modtageren.

•••

Stk. 6 Social- og ældreministeren kan i en bekendtgørelse fastsætte regler om betingelser for ledsageordningen. Bekendtgørelse om betingelser for ledsageordningen efter serviceloven

•••
profile photo
Profilside