14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Serviceloven § 66

Lov om social service paragraf 66

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af serviceloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1548 af 01. July 2021. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§66 Anbringelsessteder for børn og unge
Anbringelsessteder for børn og unge kan være

  • 1) almene plejefamilier,

  • 2) forstærkede plejefamilier,

  • 3) specialiserede plejefamilier,

  • 4) netværksplejefamilier,

  • 5) egne værelser, kollegier eller kollegielignende opholdssteder,

  • 6) opholdssteder for børn og unge,

  • 7) døgninstitutioner, herunder delvis lukkede døgninstitutioner og delvis lukkede afdelinger på døgninstitutioner samt sikrede døgninstitutioner og særligt sikrede afdelinger, eller

  • 8) pladser på efterskoler, frie fagskoler og frie grundskoler med kostafdeling.

•••

Stk. 2 Det er en betingelse for, at der kan træffes afgørelse om anbringelse af børn og unge efter § 52, stk. 3, nr. 4, 5 eller 7, eller efter § 19, stk. 1, i lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet i et anbringelsessted, at anbringelsesstedet er godkendt efter § 66 b, stk. 1, § 66 e, stk. 1, eller § 66 f, stk. 1, eller efter § 5 i lov om socialtilsyn.

•••

Stk. 3 Døgninstitutioner kan oprettes og drives af kommuner, jf. § 4, eller af regioner, jf. § 5, stk. 1, nr. 3 og 4, og stk. 7, eller som selvejende institutioner, som kommunalbestyrelsen eller regionsrådet indgår aftale med.

•••
profile photo
Profilside