14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Skatteforvaltningsloven § 35

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af skatteforvaltningsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 835 af 03. juni 2022. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§35 Skatteministeren kan på sit sagsområde fastsætte regler om, at henvendelser til og fra told- og skatteforvaltningen, skatteankeforvaltningen, skatteankenævnene, vurderingsankenævnene, motorankenævnene, Landsskatteretten, spillemyndigheden og Tilsynet med told- og skatteforvaltningens it-område skal være i elektronisk form (digital kommunikation), og herunder fravige formkrav i lovgivningen, der er til hinder for digital kommunikation. Bekendtgørelse om opkrævning af skatter og afgifter m.v. Bekendtgørelse om Skatteankestyrelsen Bekendtgørelse om selskabsskat Bekendtgørelse om skatteindberetning m.v. Bekendtgørelse om toldbehandling Bekendtgørelse om oplysningspligter efter fusionsskatteloven Momsbekendtgørelsen Bekendtgørelse om afgift af lønsum m.v. Kildeskattebekendtgørelsen

•••

Stk. 2 Skatteministeren kan fastsætte regler om, at visse nærmere angivne sagsområder og grupper af fysiske og juridiske personer helt eller delvis skal være undtaget fra kravet om digital kommunikation. Momsbekendtgørelsen Bekendtgørelse om Skatteankestyrelsen

•••

Stk. 3 Skatteministeren kan fastsætte regler om udstedelse af dokumenter uden underskrift eller med maskinelt gengivet underskrift eller på tilsvarende måde, således at et sådant dokument i retlig henseende sidestilles med et dokument med personlig underskrift. Bekendtgørelse om inddrivelse af gæld til det offentlige Momsbekendtgørelsen Bekendtgørelse om Skatteankestyrelsen

•••

Stk. 4 Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler om digital kommunikation med told- og skatteforvaltningen, skatteankeforvaltningen, skatteankenævnene, vurderingsankenævnene, motorankenævnene, Landsskatteretten, spillemyndigheden eller Tilsynet med told- og skatteforvaltningens it-område, herunder om anvendelse af digital signatur. Meddelelser fra told- og skatteforvaltningen, skatteankeforvaltningen, skatteankenævnene, vurderingsankenævnene, motorankenævnene, Landsskatteretten, spillemyndigheden eller Tilsynet med told- og skatteforvaltningens it-område, der indeholder fortrolige oplysninger, skal krypteres eller sikres på anden forsvarlig måde. Bekendtgørelse om opkrævning af skatter og afgifter m.v. Bekendtgørelse om Skatteankestyrelsen Bekendtgørelse om selskabsskat Bekendtgørelse om skatteindberetning m.v. Bekendtgørelse om toldbehandling Bekendtgørelse om oplysningspligter efter fusionsskatteloven Momsbekendtgørelsen

•••

Stk. 5 En digital meddelelse anses for at være kommet frem, når den kan gøres tilgængelig for told- og skatteforvaltningen, skatteankeforvaltningen, skatteankenævnene, vurderingsankenævnene, motorankenævnene, Landsskatteretten, spillemyndigheden eller Tilsynet med told- og skatteforvaltningens it-område henholdsvis den skattepligtige eller indberetningspligtige.

•••
profile photo
Profilside