14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Skibsbesætningsloven § 6

Lov om skibes besætning paragraf 6

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af skibsbesætningsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 74 af 17. januar 2014. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§6 Skibsførere og navigations- og maskinofficerer skal have dansk sønæringsbevis.

•••

Stk. 2 Beviserne skal forefindes om bord i original og have STCW-konventionspåtegning enten i overensstemmelse med STCW-konventionens reglement VII som anført i skibets besætningsfastsættelse eller i overensstemmelse med nedenstående skemaer:

                                                           Skibsførere og navigationsofficerer

                                                    Skibe med en bruttotonnage under 500 i kystfart.

Bruttotonnage

Skibsfører

Styrmand

20-99

Kystskipper

(STCW-regl. II/3 as Master)

Duelighedsbevis i sejlads

(STCW-regl. II/3 as Watchkeeping Officer)

100-199

 

Bedstemand

(STCW-regl. II/3 as Watchkeeping Officer)

200-499

 

Styrmand af 4. grad

(STCW-regl. II/3 as Watchkeeping Officer)

                                                                            Øvrige skibe

Bruttotonnage

Skibsfører

Overstyrmand

Øvrige styrmænd

20-2999

Sætteskipper

(STCW-regl. II/2 as Master)

Styrmand af 3. grad

(STCW-regl. II/2 as Chief Mate)

Styrmand af 3. grad eller

vagthavende styrmand

(STCW-regl. II/1 as Watchkeeping Officer)

3000 og derover

Skibsfører

(STCW-regl. II/2 as

Master)

Styrmand af 1. grad

(STCW-regl. II/2 as Chief Mate)

 

                                                                          Maskinofficerer

Fremdrivningseffekt (kW)

Maskinchef / Enemaskinmester

1. maskinmester

Øvrige maskinmestre

100-749

Duelighedsbevis i motorpasning

750-2999

Skibsmaskinist af 1. grad

(STCW-regl. III/3 as Chief Engineer)

Skibsmaskinist af 2. grad

(STCW-regl. III/3 as 2nd Engineer)

Skibsmaskinist af 2. grad eller vagthavende maskin- officer (STCW-regl. III/1 as Watchkeeping Officer)

3000 og

derover

Skibsmaskinchef

(STCW-regl. III/2 as

Chief Engineer)

Skibsmaskinmester af 1. grad

(STCW-regl. III/2 as 2nd Engineer)

 


•••

Stk. 3 For passagerskibe og tankskibe kan Søfartsstyrelsen forøge eller formindske de i stk. 2 anførte kvalifikationskrav under hensyn til skibets indretning, udstyr, fartsområde og passagerantal.

•••

Stk. 4 I skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister kræves ikke danske beviser, men gyldigt sønæringsbevis ledsaget af en af Søfartsstyrelsen udfærdiget STCW-konventionspåtegning i overensstemmelse med bestemmelserne fastsat i stk. 2. Skibsføreren skal dog have dansk indfødsret.

•••

Stk. 5 I tilfælde, hvor en person med duelighedsbevis i motorpasning foreskrives, kan denne samtidig være ansat til anden tjeneste om bord.

•••
profile photo
Profilside