14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Skibsbesætningsloven § 8

Lov om skibes besætning paragraf 8

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af skibsbesætningsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 74 af 17. januar 2014. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§8 En kok, der er foreskrevet i et skibs besætningsfastsættelse, skal have et dansk bevis som skibskok. Ingen under 18 år må gøre tjeneste som skibskok.

•••

Stk. 2 I skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister kræves ikke dansk bevis som skibskok. Personer kan gøre tjeneste i foreskrevne stillinger som skibskok, hvis de kan dokumentere

  • 1) en læretid i kokkefaget på 48 måneder, heraf mindst 24 måneder i søgående skibe, eller

  • 2) en tilfredsstillende gennemførelse af en kokkeuddannelse med relevant indhold fra en anerkendt skole suppleret med kokketjeneste om bord i et søgående skib i mindst 5 måneder.

•••

Stk. 3 Dokumentationen efter stk. 2 skal være ledsaget af en af Søfartsstyrelsen udfærdiget påtegning, der bekræfter, at indehaveren kan gøre tjeneste som foreskreven skibskok. Søfartsstyrelsen udsteder nærmere regler herom.

•••

Stk. 4 Søfartsstyrelsen kan fastsætte regler om uddannelseskrav for personer, der tilbereder eller hjælper med at tilberede fødevarer om bord på et skib.

•••
profile photo
Profilside