14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Socialtilsynsloven § 18c

Lov om socialtilsyn paragraf 18c

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af socialtilsynsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1109 af 01. juli 2022. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§18c Driftsorienteret tilsyn
Socialtilsynet fører driftsorienteret tilsyn med foreninger og private virksomheder, jf. § 18 a, for at sikre, at de fortsat opfylder betingelserne for godkendelse, jf. § 18 b, stk. 1. Tilsynet skal føres i dialog med foreningen eller den private virksomhed.

•••

Stk. 2 Socialtilsynet skal varetage tilsynsopgaven på baggrund af relevant information, herunder

•••

Stk. 3 Social- og ældreministeren kan fastsætte nærmere regler om tilrettelæggelsen og indholdet af det driftsorienterede tilsyn. Socialtilsynsbekendtgørelsen

•••
profile photo
Profilside