14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Socialtilsynsloven § 6

Lov om socialtilsyn paragraf 6

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af socialtilsynsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1377 af 21. September 2020. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§6 Det er en betingelse for godkendelse af tilbud, som er nævnt i § 4, stk. 1, at tilbuddet efter en samlet vurdering har den fornødne kvalitet.

•••

Stk. 2 Tilbuddenes kvalitet vurderes inden for følgende temaer:

 • 1) Uddannelse og beskæftigelse.

 • 2) Selvstændighed og relationer.

 • 3) Målgrupper, metoder og resultater.

 • 4) Sundhed og trivsel.

 • 5) Organisation og ledelse, jf. dog stk. 4.

 • 6) Kompetencer.

 • 7) Økonomi, jf. dog stk. 4.

 • 8) Fysiske rammer.

•••

Stk. 3 Ved vurderingen af, om de tilbud, som er nævnt i § 4, stk. 1, nr. 2-4, har den fornødne økonomiske kvalitet, jf. stk. 2, nr. 7, skal socialtilsynet tage stilling til,

 • 1) om tilbuddet er økonomisk bæredygtigt,

 • 2) om tilbuddets økonomi giver mulighed for den fornødne kvalitet i tilbuddet i forhold til prisen og i forhold til tilbuddets målgruppe, og

 • 3) om der er gennemsigtighed i tilbuddets økonomi.

•••

Stk. 4 Er tilbuddet omfattet af § 66, stk. 1, nr. 8, i lov om social service, fører socialtilsynet ikke tilsyn med tilbuddets organisation, ledelse og økonomi, jf. stk. 2, nr. 5 og 7, og §§ 13-18. Socialtilsynsbekendtgørelsen

•••

Stk. 5 Social- og indenrigsministeren fastsætter nærmere regler om det økonomiske tilsyn og vurderingen af tilbuddenes kvalitet, herunder i form af opstilling af kriterier og indikatorer for kvalitetstemaerne, jf. stk. 2.

•••
profile photo
Profilside