14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Solarieloven § 6

Lov om solarier paragraf 6

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af solarieloven og bygger på lov nr. 718 af 25. juni 2014. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§6 Et solcenter skal registreres hos Sikkerhedsstyrelsen. Registreringspligten påhviler den indehaver eller forpagter, der stiller et solarium til rådighed. Registrering sker ved indsendelse af oplysninger om navn, adresse og et eventuelt cvr-nummer på solcenteret og på den indehaver eller forpagter, der stiller solarier til rådighed i solcenteret. Sker der ændringer i forhold til de registrerede oplysninger, har den indehaver eller forpagter, der stiller et solarium til rådighed, pligt til at opdatere de registrerede oplysninger inden for rimelig tid.

•••

Stk. 2 Et solarium må ikke stilles til rådighed i et solcenter, før solcenteret er registreret, jf. stk. 1.

•••

Stk. 3 Sikkerhedsstyrelsen offentliggør en oversigt over de registrerede solcentre.

•••
profile photo
Profilside