14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Forarbejder til Solarieloven § 7

Uddrag fra forarbejderne til solarieloven § 7:

Til § 7
§ 7, stk. 1, bemyndiger Sikkerhedsstyrelsen til at føre kontrol med overholdelsen af loven og de i medfør af loven udstedte regler. Kontrollen udføres som en risikobaseret kontrol, hvor Sikkerhedsstyrelsen løbende kan tilrettelægge kontrollen ud fra en vurdering af de aktuelle risici og andre relevante forhold samt under hensyntagen til, hvor kont...

Forarbejderne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 495,- pr. måned.