14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Sømandsbeskatningsloven § 8

Lov om beskatning af søfolk paragraf 8

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af sømandsbeskatningsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 131 af 07. February 2020. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§8 Beskatning ved arbejde om bord på andre skibe
§ 5 finder uanset tonnageskattelovens bestemmelser tilsvarende anvendelse ved arbejde uden for EU/EØS om bord på stenfiskerfartøjer, herunder sandsugere, som nævnt i § 10, stk. 1.

•••
profile photo
Profilside