14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Sommerhusloven § 10c

Lov om udlejning af fast ejendom til ferie- og fritidsformål m.v. og campering m.v. paragraf 10c

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af sommerhusloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 949 af 03. juli 2013. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§10c Erhvervsministeren kan i sager om overtrædelse af § 5 og § 5, jf. § 6, stk. 1, i et bødeforelæg tilkendegive, at sagen kan afgøres uden retssag, hvis den, der har begået overtrædelsen, erklærer sig skyldig i overtrædelsen og erklærer sig rede til inden for en nærmere angiven frist at betale den i bødeforelægget angiven bøde.

•••

Stk. 2 Bestemmelsen i retsplejelovens § 834, stk. 1, nr. 2 og 3, og stk. 2, om krav til indholdet af anklageskriftet og om, at en sigtet ikke er forpligtet til at udtale sig, finder tilsvarende anvendelse på et bødeforelæg efter stk. 1.

•••

Stk. 3 Vedtages bødeforelægget, bortfalder videre forfølgning. Vedtagelsen har samme virkning som en dom.

•••
profile photo
Profilside