14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Spildevandsloven § 1

Lov om bortskaffelse af spildevand på sejerø og andre småøer og i områder med spredt bebyggelse paragraf 1

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af spildevandsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1583 af 10. december 2015. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§1 Loven gælder for etablering og drift af fælles anlæg til bortskaffelse af spildevand, der ikke er omfattet af § 2, stk. 1, i lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold, fra områder på Sejerø, der i en spildevandsplan vedtaget af Kalundborg Kommunalbestyrelse er udlagt til spildevandsbortskaffelse ved fælles foranstaltning, jf. dog § 8.

•••

Stk. 2 Såfremt områder på Sejerø, der ikke er omfattet af stk. 1, er eller bliver omfattet af obligatorisk, fælles bortskaffelse af slam fra bundfældningstanke eller spildevand fra samletanke, er spildevandsforsyningen omfattet af stk. 1, forpligtet til at modtage slam fra sådanne ordninger.

•••
profile photo
Profilside