14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Spildevandsloven § 2

Lov om bortskaffelse af spildevand på sejerø og andre småøer og i områder med spredt bebyggelse paragraf 2

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af spildevandsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1583 af 10. December 2015. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§2 I det område, der er omfattet af § 1, stk. 1, kan bolig- og grundejere ved en afstemning beslutte, at spildevandet bortskaffes ved privat etableret anlæg. Til vedtagelse af beslutningen kræves et flertal bestående af mindst 75 pct. af samtlige mulige stemmer.

•••

Stk. 2 Forud for afstemningen afholder Kalundborg Kommunalbestyrelse et møde med de stemmeberettigede, hvor kommunen orienterer om lovens bestemmelser.

•••

Stk. 3 Senest 3 måneder efter lovens ikrafttræden afholder Kalundborg Kommunalbestyrelse den i stk. 1 nævnte afstemning. Afstemningen skal være hemmelig og skriftlig.

•••

Stk. 4 Tildelingen af stemmer til den enkelte bolig- og grundejer, herunder erhvervsvirksomheder, sker efter det princip, at der tildeles een stemme for hvert tilslutningsbidrag, den enkelte forventes at blive opkrævet.

•••
profile photo
Profilside