14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Spildevandsloven § 5

Lov om bortskaffelse af spildevand på sejerø og andre småøer og i områder med spredt bebyggelse paragraf 5

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af spildevandsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1583 af 10. December 2015. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§5 Vestsjællands Amtsråd fastsætter en frist på ikke under 2 år for udførelse af et spildevandsanlæg, der besluttes udført ved privat foranstaltning.

•••

Stk. 2 Såfremt fristen efter stk. 1 ikke overholdes, udfører Kalundborg Kommunalbestyrelse en spildevandsforsyning. Vestsjællands Amtskommune fastsætter en ny frist for kommunens færdiggørelse af anlægget.

•••
profile photo
Profilside