14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Straffeloven § 114b

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af straffeloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1851 af 20. September 2021. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§114b Med fængsel indtil 12 år straffes den, som

  • 1) direkte eller indirekte yder økonomisk støtte til,

  • 2) direkte eller indirekte tilvejebringer eller indsamler midler til eller

  • 3) direkte eller indirekte stiller penge, andre formuegoder eller finansielle eller andre lignende ydelser til rådighed for

en person, en gruppe eller en sammenslutning, der begår eller har til hensigt at begå handlinger omfattet af § 114 eller § 114 a.

•••
profile photo
Profilside