14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Straffeloven § 183

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af straffeloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1851 af 20. September 2021. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§183 Den, der med forsæt til skade på andres person eller formue forvolder sprængning, spredning af skadevoldende luftarter, oversvømmelse, skibbrud, jernbane- eller anden transportulykke, straffes med fængsel indtil 12 år.

•••

Stk. 2 Foretages en af de i stk. 1 nævnte handlinger under de i § 180 angivne omstændigheder, er straffen fængsel indtil på livstid.

•••

Stk. 3 Begås forbrydelsen uagtsomt, er straffen bøde eller fængsel indtil 2 år.

•••
profile photo
Profilside