14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Straffeloven § 186

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af straffeloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1851 af 20. September 2021. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§186 Den, som forvolder fare for menneskers liv eller sundhed ved at fremkalde almindelig mangel på drikkevand eller ved at tilsætte vandbeholdninger, vandledninger eller vandløb sundhedsfarlige stoffer, straffes med fængsel indtil 10 år.

•••

Stk. 2 Begås forbrydelsen uagtsomt, er straffen bøde eller fængsel indtil 1 år.

•••
profile photo
Profilside