14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Forarbejder til Straffeloven § 250

Uddrag fra forarbejderne til straffeloven § 250:

Det fremgår af straffelovens § 250, at den, som hensætter en anden i hjælpeløs tilstand eller forlader en under dennes varetægt stående person i sådan tilstand, straffes med fængsel. Når handlingen har medført døden eller grov legemsbeskadigelse eller under i øvrigt skærpende omstændigheder kan straffen stige ti...

Forarbejderne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 495,- pr. måned.