14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Straffeloven § 262a

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af straffeloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1851 af 20. September 2021. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§262a For menneskehandel straffes med fængsel indtil 10 år den, der rekrutterer, transporterer, overfører, huser eller efterfølgende modtager en person, hvor der anvendes eller har været anvendt

  • 1) ulovlig tvang efter § 260,

  • 2) frihedsberøvelse efter § 261,

  • 3) trusler efter § 266,

  • 4) retsstridig fremkaldelse, bestyrkelse eller udnyttelse af en vildfarelse eller

  • 5) anden utilbørlig fremgangsmåde.

med henblik på udnyttelse af den pågældende ved prostitution, optagelse af pornografiske fotografier eller film, forestilling med pornografisk optræden, tvangsarbejde, slaveri eller slaverilignende forhold, strafbare handlinger eller fjernelse af organer.

•••

Stk. 2 På samme måde straffes den, der med henblik på udnyttelse af den pågældende ved prostitution, optagelse af pornografiske fotografier eller film, forestilling med pornografisk optræden, tvangsarbejde, slaveri eller slaverilignende forhold, strafbare handlinger eller fjernelse af organer

  • 1) rekrutterer, transporterer, overfører, huser eller efterfølgende modtager en person under 18 år eller

  • 2) yder betaling eller anden fordel for at opnå samtykke til udnyttelsen fra en person, som har myndighed over den forurettede, og den, der modtager sådan betaling eller anden fordel.

•••
profile photo
Profilside