14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Straffeloven § 285

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af straffeloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1851 af 20. September 2021. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§285 De i §§ 276, 276 a og 278-283 nævnte forbrydelser straffes med fængsel indtil 1 år og 6 måneder. I de i § 283, stk. 2, nævnte tilfælde kan straffen såvel for skyldneren som for den begunstigede fordringshaver gå ned til bøde.

•••

Stk. 2 Ulovlig omgang med hittegods straffes med bøde eller fængsel indtil 1 år og 6 måneder.

•••
profile photo
Profilside