14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Straffeloven § 8b

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af straffeloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1851 af 20. September 2021. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§8b Under dansk straffemyndighed hører handlinger, som foretages uden for den danske stat, når handlingen er omfattet af § 183 a og er foretaget af en person, der på tidspunktet for sigtelsen

  • 1) har dansk indfødsret, er bosat i den danske stat eller har lignende fast ophold her i landet eller

  • 2) befinder sig her i landet.

•••

Stk. 2 Retsforfølgning for handlinger omfattet af stk. 1 kan tillige omfatte overtrædelser af §§ 237 og 244-248, som er begået i forbindelse med overtrædelsen af § 183 a.

•••
profile photo
Profilside