14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Straffuldbyrdelsesloven § 105

Lov om fuldbyrdelse af straf m.v. paragraf 105

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af straffuldbyrdelsesloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1333 af 09. December 2019. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§105 Forvaring fuldbyrdes efter kapitel 2 om almindelige bestemmelser for fuldbyrdelse af straf og afsnit II om fuldbyrdelse af fængselsstraffe med den undtagelse, at forvaring normalt fuldbyrdes i Anstalten ved Herstedvester.

•••

Stk. 2 Justitsministeren fastsætter regler om fuldbyrdelse af forvaring, herunder om behandlingen af sager vedrørende tilladelse til udgang, overførsel til anden institution og prøveudskrivning. Bekendtgørelse om adgangen til kontakt til medierne for indsatte i kriminalforsorgens institutioner Besøgsbekendtgørelsen Telefonbekendtgørelsen Bekendtgørelse om udelukkelse fra fællesskab Undersøgelsesbekendtgørelsen Prøveudskrivningsbekendtgørelsen Bekendtgørelse om erstatning og godtgørelse til indsatte i kriminalforsorgens institutioner og til dømte og prøveløsladte under udførelse af samfundstjeneste for følger af ulykkestilfælde m.v. Bekendtgørelse om anvendelse af sikringsmidler i kriminalforsorgens institutioner Disciplinærstrafbekendtgørelsen Konfiskationsbekendtgørelsen Bekendtgørelse om kriminalforsorgens reaktioner ved overtrædelse af vilkår fastsat ved prøveløsladelse, betinget dom m.v. Bekendtgørelse om sundhedsmæssig bistand til indsatte i kriminalforsorgens institutioner Fotobekendtgørelsen Magtanvendelsesbekendtgørelsen Bekendtgørelse om beskæftigelse m.v. af indsatte i kriminalforsorgens institutioner Brevbekendtgørelsen Udgangsbekendtgørelsen Bekendtgørelse om indsattes udgivelse af blad i kriminalforsorgens institutioner Bekendtgørelse om satser for vederlag m.v. til indsatte i kriminalforsorgens institutioner (2021) Fællesskabsbekendtgørelsen Genstandsbekendtgørelsen Ungebekendtgørelsen Talsmandsbekendtgørelsen Anbringelses- og overførselsbekendtgørelsen Iværksættelsesbekendtgørelsen § 78-bekendtgørelsen Bekendtgørelse om anvendelse af millimeterbølgescanner i kriminalforsorgens institutioner

•••
profile photo
Profilside